03 - 06 юни 2024 г. на територията на ТУ-Варна ще се проведе XVIII Международна конференция „Стратегия за качество в индустрията и образованието“

Конференцията традиционно кани ръководители на най-висшите изпълнителни власти, представители на големи предприятия и компании, водещи експерти в областта на стандартизацията, сертифицирането и качеството, известни учени, преподаватели от висши учебни заведения от Украйна, ОНД и балтийските държави, България и други страни от Източна Европа. Участието в нашата конференция е много добра възможност за обмен на опит, установяване на творчески и бизнес контакти с колеги и потенциални партньори в сферата на бизнеса, в индустриалния сектор и в сферата на образованието.

Въпреки трудната ситуация, възниканала в Украйна поради мащабни военни действия на част от нейната територия, представители на Украинския държавен университет за наука и технологии (Днепър), Националния авиационен университет (Киев) и други университети на Украйна възнамеряват да пристигнат в  Техническия университет във Варна за участие в коференцията.

Основните насоки на работата на конференцията остават същите като предишните години:

- Качество в индустрията;

- качество в образованието;

- информационни технологии в индустрията и образованието;

- устойчивото развитие и качеството на живот като синергия от икономика и иновации. Качество на хранителните суровини, продукти, околна среда, услуги и инфраструктура.

 

Езици на конференцията

Основните работни езици на конференцията са английски, български и украински.

 

Информация на английски език

Информация на български език

 

Можете да получите по-подробна информация на уебсайта на конференцията http://nmetau.edu.ua/en/mfac/i3002/p3747