От 17 до 19 май, в град Бургас, се проведе най-мащабното математическо състезание за студенти от българските университети. Домакин на 49-тата Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ‘2024) бе СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика, със съдействието на МОН, филиал Бургас на Софийския университет, Фондация "ФМИ иновации и образование" и Община Бургас. Рекорден брой участници - 103 студенти от 14 университета, участваха в тазгодишното издание на олимпиадата, която се проведе в Международния конгресен център.  Събитието бе открито от заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Стоян Шишков и проф. д-р Мая Стоянова, декан на ФМИ на СУ, председател на Организационния комитет.

Националната студентска олимпиада по математика е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. От 2010 г. НСОМ се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката. Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент от бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България. Студентите се разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е специалността им: Група А – математика, информатика и компютърни науки; Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана; Група В – всички неизброени в групи А и Б.

            Студентите от ТУ–Варна, от специалностите СИТ, КСТ, КС и ИИ се състезаваха  в група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана. Ръководител на отбора бе  гл. ас. д-р Мелине Апрахамян. В подготовката на отбора участва и гл. ас. д-р Анна Николова.

                При голяма конкуренция на участниците от състезателната група, включваща  студенти от ТУ–София, УАСГ,  ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", РУ „Ангел Кънчев“ и ТУ–Габрово, студентите от ТУ–Варна завоюваха един сребърен и три бронзови медала.

Трима от студентите - Йордан Връбчев (КСТ, 3 курс),   Йордан Симеонов (СИТ, 2 курс) и Димитър Христов (КСТ, 2 курс) са вече добре познати сред състезателите – олимпийци и техните ръководители, и са заслужили тяхното уважение.

Георги Илков Илиев (СИТ, 1 курс) е новото и достойно попълнение на успешния отбор от математици на ТУ-Варна.

 Георги Илков Илиев (СИТ, 1 курс) -  сребърен медал

 

 Отборът на ТУ-Варна, отляво надясно: Диана Маркова (КС, 1 курс), Ивайло Илиев (КСТ, 2 курс), Йордан Симеонов (СИТ, 2 курс), Георги Илиев (СИТ, 1 курс), Денислав Спасов (ИИ, 1 курс),  Димитър Христов (КСТ, 2 курс), Йордан Връбчев (КСТ, 3 курс), Васил Станчев (КС, 1 курс), Tеодор Ангелов (СИТ, 1 курс).

Йордан Петров Връбчев,   КСТ, 3 курс – бронзов медал

 

Йордан Атанасов Симеонов,  СИТ, 2 курс  –  бронзов медал

 

Димитър Христов Христов, КСТ, 2 курс –  бронзов медал