На 16.05.2024 г. в залата на Центъра за иновативни образователни технологии към ДЕПОС в рамките на упражненията по дисциплината „Обща и социална педагогика" студенти от I курс от специалност „Социален мениджмънт" на ТУ – Варна проведоха урок на тема „Рисково сексуално поведение "с ученици от 11. клас на ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов", Варна. Студентката Виктория Червенкова представи основните рискове на сексуалното поведение, проведе анкета и активира учениците с мини състезание „Стани богат" по темата.

В края на семестъра всички студенти ще покажат педагогическите си умения придобити по време на лекциите и упражненията с преподавателите доц. д-р Елена Колева и гл. ас. д-р Севдалина Георгиева като изнесат уроци по превенции на социални проблеми пред колегите си от специалността или ученици от ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов", Варна.

Предстои урок за наркотиците с учениците, а пред студентите ще бъдат представени теми, свързани с хазарта, алкохола, тютюнопушенето, насилието, кибертормоза, зависимостта от социалните мрежи и др.