На 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Технически университет – Варна взе активно участие в празничното шествие.

Студенти, преподаватели и служители, водени от академичното ръководство на университета, се включиха в общоградското празнично честване, преминавайки по централните улици на Варна. Така представителите на Техническия университет - Варна изразиха своята признателност и почит към делото на просветителите, положили основите на образованието и културата в България и показаха своята ангажираност към съхраняването и развитието на българската културна идентичност и просвета.