На 29.05.2024 г. в зала 501, в сграда МФ на Технически университет – Варна, се проведе презентация за възможността на студентите да работят с 3D принтера Bambu Lab X1 - Carbon Combo, който се откроява със своята прецизна, скоростна и гъвкава работа при изготвяне на 3D модели. Достойнствата на най-модерния инструмент бяха представени от експерта Павел Михайлов от Maketechnics, който наблегна върху ефективността на работата на 3D принтера Bambu Lab X1 - Carbon Combo, която се изразява в лесното създаване на малки, големи и сложни обекти. Усъвършенстваните функции на принтера са постигнати с вградения изкуствен интелект. Bambu Lab X1 - Carbon Combo е без аналог при печата с 4 и с възможност за достигане до 16 цвята. Г-н Михайлов представи на живо способността на принтера да печата различни модели, като  също така изработи напълно сглобен, подвижен примерен модел на скейтборд за по-малко от 30 минути. Тази способност на модерния 3D печат да сглобява в реално време асемблирани крайни модели се откроява рязко спрямо конвенционалните 3D принтери. 3D принтерът притежава вградена камера, която подпомага проследяването на 3D печата в реално време, като същевременно, посредством интернет дава възможност за отдалечена работа, без значение на разстоянието, което оптимизира работния процес. Осигуряването на принтера е възможно, благодарение на екипа на катедра „Индустриален дизайн“, на ръководителя катедра доц. д-р Цена Мурзова и на ръководителя на проект „Ергономично и дизайнерско изследване на интериорни мебели с арт дизайн елементи“ – 2024 г., гл. ас. д-р Дарина Добрева.

Катедрата разполага и със скенер CREALITY CR-Scan Lizard Premium, който може да сканира модели със сложна геометрия, закупен по Проект в помощ на докторанти „Изследване на 3D сканиращите процеси и дигитализация в дизайнерската практика“ – 2023 г. с ръководител доц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев. Адитивните технологии като 3D скенери и 3D принтери са взаимно допълващи се в процеса на тримерната дигитализация и физическото принтиране, което дава възможност на студентите да правят преход между реалния и дигиталния свят. Към усвояването на уменията за работа с 3D адитивните технологии студентите от катедра ИД се обучават със специализирани и комерсиални тримерни софтуери като Blender, 3DS Max, SolidWorks, Autodesk: AutoCAD, Meshmixer, ReCAP и др. По време на презентацията се представиха и 3D сканирани модели от студентите от „Индустриален дизайн“. Катедрата разполага с общо четири 3D принтера и лазерен плотер, закупени по различни проекти, като апаратурата работи с различни размери и материали, в зависимост от дейността.