По инициатива на Асоциацията на черноморските общини на 05.07.2024 г. се проведе работна среща между представители на Технически университет – Варна и международна делегация от Турция и Румъния. Домакинът на срещата, проф. д-р Драгомир Пламенов – ректор на ТУ – Варна, приветства лично присъстващите гости от Областната администрация на град Синоп, Турция (малък пристанищен град на южното крайбрежие на Черно море) и преподавателите от университета в града, както и експерти от неправителствената организация Mare Nostrum от гр. Констанца. От ТУ – Варна в срещата взеха участие доц. д-р инж. Христо Ненов, зам.-ректор НДЕУ, доц. д-р инж. Галина Илиева, директор на НИИ, и доц. д-р Даниела Тонева, ръководител катедра ЕООС.

Основната тема на разговора беше биоразнообразието и опазването на Черно море като общ ресурс на трите съседни държави. Голям интерес предизвика съвместната инициатива на организациите от Турция и Румъния за създаване на изкуствени рифове по бреговете на гр. Синоп с цел възпроизводство на обикновената морска трева (Zostera marina), включена в Червената книга на България като застрашен вид поради замърсяването на крайбрежните зони. Именно в подобни инициативи ТУ – Варна може да окаже ценна експертиза и да си сътрудничи в екологични проекти със съседните партньорски държави.