Технически университет – Варна беше удостоен с дарение от Siemens България, включващо пакет от индустриални електронни модули и лицензиран софтуер на стойност 40 545 лв., който ще подпомогне учебния процес и практическото обучение на студентите.

Официалното предаване на софтуера беше извършено на 8 юли 2024 г. от инж. Теодор Маринов, ръководител на бизнес направление „Дигитални индустрии“ на Siemens България, и инж. Бойко Бойков, мениджър продажби в направление „Дискретна автоматизация“. Значимото дарение включва няколко лицензирани софтуерни пакета, предназначени да оптимизират и улеснят процеса на обучение в областта на автоматизацията и дигиталните технологии.

„За мен е удоволствие да връча това дарение, което съдържа съвременни софтуери за програмиране и е стъпка към по-съвременното обучение на студентите в съвместната ни магистърска програма. През годините сме се стремели да дадем максималното на младите хора и да ги подготвим за сблъсъците в реалната среда. Дарението е част от голямата програма на Siemens България, свързана със създаването на лабораторията в университета, на програмите за стажове и стипендианти. Програмите работят и в рамките на две години имаме привлечени трима стипендианти от университета. Планираме събития като „отворени врати“, открити лекции и срещи на експерти със студенти, както и привличане на още млади хора,“ заяви инж. Теодор Маринов, ръководител на направление „Дигитални индустрии“ на Siemens България.

В знак на признателност проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Техническия университет – Варна, и доц. д-р инж. Никола Николов, ръководител на катедра „Автоматизация на производството“, изразиха благодарност за дългогодишното партньорство. След това ректорът връчи грамота за дарител и кристален плакет с логото на университета на представителите на Siemens.

Съвместната магистърска програма между Технически университет – Варна и Siemens България, създадена през 2006 г., предоставя специализирани знания и практически умения в индустриалната автоматизация и дигитализация. Студентите изучават курсове, разработени с експерти от Siemens, и имат достъп до модерни лаборатории и оборудване. Програмата включва реални проекти и стажове в Siemens, което подпомага практическото приложение на теоретичните знания. Завършилите получават магистърска степен от ТУ - Варна и международно признати сертификати от Siemens, което отваря множество кариерни възможности в България и чужбина.