„За Технически университет - Варна е изключителна чест да бъде за първи път координатор на толкова мащабен и изключително значим като проблематика проект като МАХIMA“. С тези думи ректорът на ТУ - Варна, доц. д-р инж. Росен Василев, откри първия научен семинар „Борба с рака на гърдата“ и пожела успех на стартиращия тригодишен проект MAXIMA (Three dimensional breast cancer models for X-ray imaging research, EU programme Horizon2020).
В проект MAXIMA са заложени научни разработки и съпътстващи събития, посветени на превенцията на рака на гърдата сред широката общественост и стартира официално с двудневна обща работна среща на консорциума по проекта в Технически университет - Варна.
Мултидисциплинарният проект събра експерти в различни области - физици, инженери, компютърни специалисти и лекари от България, Италия и Белгия. Основната идея, заложена в проекта е на д р Кристина Близнакова, инженер по биомедицинска техника в ТУ - Варна, и е насочена към разработка на триизмерни модели на туморни образования на гърдата с цел изследване на нови технологии за ранно диагностициране на раковото заболяване. Една такава технология е фазово-контрастната томография с иновативния подход за разглеждане фотона като електромагнитна вълна, която има амплитуда и фаза. Целта е подобряване на визуализацията както на тъканите, така и на границите на раковите образувания.
Името на д-р Близнакова е познато в научната общност на биомедицинските инженери и медицинските физици в Европа и очаквано участие в проекта приеха признати експерти като проф. Раоло Русо и проф. Джовани Метивиер от университета „Федерико II“ в Неапол, Италия и проф. Хилде Босманс от Католическия университет на Льовен, Белгия.
В първия ден от срещата на консорциума във Варна бяха дискутирани ключови въпроси, свързани с етапите по научната работа, участието и отговорностите на всеки от партньорите по проекта. В научния семинар във втория ден участваха гост-лекторите проф. д-р Радослав Радев, доц. д-р Боян Балев, доц. д-р Петър Генев и проф. д-р Никола Колев от УМБАЛ „Света Марина“. Лекциите бяха изключително въздействащи, адаптирани подходящо за немедицински специалисти, а презентационната зала в ТУ - Варна се оказа тясна за желаещите да присъстват на събитието.

Координаторът на проект MAXIMA - д-р инж. Кристина Близнакова, закри семинара с обещанието, че екипът ще продължи да работи за по-голяма информираност на широката общественост за особеностите на рака на млечната жлеза, за значимостта на ранната диагностика и за превенцията на заболяването.