БНР, 16.02.17

Катедрата по „Растениевъдство” в ТУ-Варна отбелязва десет години от своето създаване. Първоначално катедрата стартира работа под наименованието „Растениевъдство и аквакултури” през 2007 г. През есента на 2007 г. академичният състав е прехвърлен в катедра „ЕООС”. След допълнително привличане на преподаватели от аграрното направление, през месец юли 2011 г. е обособена самостоятелна катедра „Растениевъдство”. Цялата публикация прочетете тук.