БНР – Радио Варна, 26.04.2016 г.
Отглеждането на растения без почва или хидропоника е метод популярен и в България. Хидропониката е метод за отглеждане на растения върху субстрати без почва или почвени смески. Така се получава продукция за по-кратко време. За видовете хидропоника и качеството на на отгледаната по този начин продукция - разговор с Пламена Янкова, асистент в Катедра „Растениевъдство” към ТУ-Варна. Прочетете повече тук.