Доц. Никола Николов - ръководител на катедра "Автоматизация на производството" в ТУ - Варна, е гост на предаването "Добро утро с БНТ 2" на 3 май 2018г. и представя варненското участие в проекта. В Технически университет - Варна ще бъдат изградени две нови лаборатории "Роботизирани системи - морска роботика" и "Транспортен инженеринг – енергийно ефективен електрически транспорт".

Националните центрове за върхови постижения ще бъдат финансирани по програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.