ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

Всички дипломирали се през месец юни и юли 2021г. студенти от Машинно-технологичен факултет и Електротехнически факултет ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалностти:


Електротехнически факултет

  • „СМ“ „ЕСЕО“, „ЕСЕОП“, „ЕСЕОВТ“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“

в срок от 23.09.2021 г. до 15.10.201 г.,
в ст. 206Е /Деканат ЕФ/ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка: 052/383-527, секретар ЕФ


Машинно-технологичен факултет

ОКС „Бакалавър“:
„ТТТ“, „АТ“, „МТТ“ , „Агрономство“, „ТПИ“, „ИМ-АЕО“, „ИМ“ и „СИХНГП“

ОКС „Магистър“:
 „КТМ“, „СПРЗ“, „КМ“, „ИМ“, „ХМ“ и „ТТОМ“

В срок от 13.10.2021г. до 29.10.2021г.
В каб. 222А МФ /Деканат МТФ/ от 09:00 до 11:00 и от 13:30 до 15:00 часа