ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през м. септември и октомври  2022 година студенти ОКС“Бакалавър“ и ОКС“Магистър“

от специалностите „СМ“, „СП“, БЗУТ“, „ЕСЕО“, „ЕОК“, „ЕЕ“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, към  Електротехнически факултет, 

да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

в срок от 28.11.2022 г. до 05.12.2022 г.,
в ст. 206Е от 9:00 часа до 16:00 часа
Секретар ЕФ – Р.Николова, тел. за връзка 052-383-527


всички дипломирали се студенти, от Машинно-технологичен факултет ОКС“ Бакалавър“ и ОКС„Магистър“ през месец ЮЛИ 2022г.

от специалности Агрономство“ , „ТТТ“,АТ“, „КТМ“, „МТТ“, „ХМ“ и „ТТОМ“

да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

в срок от 22.11.2022 г. до 13.12.2022г.,
в ст. 222
А /Деканат МТФ/ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа
тел. за връзка: 052/385-711, секретар МТФ