ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

 

ОБЯВЯВА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“

СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Магистърска програма

Продължителност на обучението

Форма на обучение

Условие за кандидатстване

Корабостроене и морска техника (КМТ)

1.5 год.

Задочна

Завършили ОКС „Бакалавър“, спец КМТ

Електроенергийни системи

(ЕЕС)

2 год.

Задочна

Завършили ОКС „Бакалавър“ по специалности от ОВО „Технически науки“

Електротехника

(ЕТ)

2 год.

Задочна

Завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности извън ОВО „Технически науки“

Електротехника (Възобновяеми енергийни източници)

(ЕТ (ВЕИ))

2 год.

 

Задочна

 

 Завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности извън ОВО „Технически науки“

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.12.2018 Г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА – 28.01.2019 Г.

Справки и подаване на документи:

За магистърска програма – „КМТ“, телефон: 052 / 383 290, стая 403 МФ

За магистърска програма – „ЕЕС“, телефон: 052 / 383 404, стая 816 ЕФ

За магистърска програма – „ЕТ (ВЕИ)“, телефон: 052 / 383  328, 052 / 383 346, стая 835 ЕФ, стая 802 ЕФ