На 13.04.2016 г. от 14:00 ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония(промоция) за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от MTФ за специалности:

  • Машиностроителна техника и технологии (МТТ);
  • Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ);
  • Химическо машиностроене (ХМ);
  • Индустриален дизайн (ИД);
  • Транспортна техника и технологии (ТТТ);
  • Индустриален мениджмънт (ИМ).


В деня на промоцията от 9.00 ч. до 12.00 ч., моля явете се в стая 222А МФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице). Тоги ще се получават за всички специалности в УПБ от 9.00 ч. до 12.00 ч. срещу документ за самоличност.

На 13.04.2016 г. от 18:00 ч. ще се проведе традиционната „Вечер на Факултета на МТФ“ в бар „Плаза найт“.