Срокове за заплащане на семестриална такса

"Летен семестър ще започне от 01.03.2021 г. за ОКС „бакалавър“ – редовно  обучение и ОКС „магистър“ – редовно и задочно обучение, поради промяна в структурата на учебния процес за уч. 2020/2021 г."