Технически университет – Варна обявява нови позиции за привличане на преподаватели с афинитет към научноизследователски дейности в областта на компютърните науки и интернет технологиите. След провеждане на конкурс, успешните кандидати ще бъдат назначени на академична длъжност (АД) „Асистент“ и ще бъдат зачислени в докторантура в областта на компютърните науки. Успешното кариерно развитие изисква придобиване на ОНС „Доктор в рамките на 4 години.

Отговорности:

 • Провеждане на лабораторни упражнения с годишен норматив, не по-малък от 390 часа аудиторна заетост.
 • Активна научноизследователска и развойна дейност по темата на докторантурата.
 • Ежегодно публикуване на резултатите от научноизследователската работа в престижни научни конференции и списания.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са придобили ОКС „Магистър“ в областта на компютърните науки и интернет технологиите.
 • Да владеят английски език на много добро или отлично ниво.
 • Да имат предишен опит с научноизследователска или развойна дейност.
 • Да имат много добри познания по съвременни програмни езици.

Академична кариера в ТУ-Варна отваря възможности за:

 • включване във висококвалифицирани резултатно-ориентирани екипи, работещи по национални и международни проекти.
 • повишаване на квалификацията чрез достъп до съвременна инфраструктура и включване в интердисциплинарни научноизследователски проекти.
 • обучение през целия живот и поетапно кариерно развитие, в зависимост от обективните постижения.
 • пакет от бонуси, съответстващи на професионалния опит, придобитата квалификация, реални постижения в проектната и научноизследователската дейност и обективния принос към ТУ-Варна.

Заинтересованите подават следните документи по емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Професионална автобиография в Евро-формат, включваща актуална снимка.
 • Копие от диплома за придобита степен ОКС „Магистър“.
 • Материали доказващи компетентности, професионален опит, достижения.
 • Мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: Постоянен. Документите на текущите кандидати ще бъдат разглеждани ежемесечно с необходимата дискретност и при спазване на законовата рамка, дефинирана от националното законодателство на Р. България и Европейските директиви (GDPR). След предварителен подбор с потенциалните претенденти ще бъде проведен разговор за доуточняване на опциите.