30 СЕПТИМВРИ ÷ 2 ОКТОМВРИ 2021 г. на територията на ТУ-Варна ще се проведе Международната IEEE-Конференция „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“2021

ICAI’21 – International Conference Automatics and Informatics  2021,

Конференцията е с над 50 годишна история. Тя традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България в дните на Джон Атанасов през октомври.

За втора поредна година, Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов“ я организира съвместно с Техническия университет-Варна и Българската секция на IEEE, в кампуса на ТУ-Варна. Президентът на Република България отново прие да бъде патрон на конференцията. (към писмото на Президента)

Независимо от проблемите, които възникнаха с Coronavirus (COVID-19) ние считаме, че научните изследвания трябва да продължат. Участието в конференцията и срещите с колеги ще повдигнат духа и ще увеличат солидарността между специалистите от областта на автоматиката и информатиката.

През изминалата 2020 г., всички приети доклади бяха публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9311274/proceeding . Това, че конференцията се организира съвместно с IEEE, и тази година ще осигури публикуването на приетите доклади в IEEE Xplore Digital Library и индексирането им в SCOPUS.

Конференцията свързва международни изследователи и индустриални специалисти, заинтересовани от разработването и внедряването на съвременни технологии за автоматизация, информатизация, компютърни науки, изкуствен интелект и други.

Повече и по-детайлна информация можете да получите от официалната покана (към поканата) и сайта на конференцията http://www.icai-conf.org/