31 май - 03 юни 2021 г. на територията на Ту-Варна ще се проведе XVI Международна конференция „Стратегия за качество в индустрията и образованието“

Конференцията традиционно кани ръководители на най-висшите изпълнителни власти, представители на големи предприятия и компании, водещи експерти в областта на стандартизацията, сертифицирането и качеството, известни учени, преподаватели от висши учебни заведения от Украйна, ОНД и балтийските държави, България и други страни от Източна Европа. Участието в нашата конференция е чудесна възможност за обмен на опит, установяване на творчески и бизнес контакти с колеги и потенциални партньори в сферата на бизнеса, в индустриалния сектор и в сферата на образованието.

Въпреки проблемите, възникнали с коронавируса (COVID-19), представители на Националната металургична академия на Украйна (Днепър), Националния авиационен университет (Киев) и няколко други украински университети ще пристигнат в Техническия университет във Варна.

Основните насоки на работата на конференцията остават същите като предишните години:

- Качество в бранша;
- качество на образованието;
- информационни технологии в индустрията и образованието;
- теоретични и приложни аспекти на развитието на икономическата теория и нейния потенциал в областта на инженерството, технологиите, техническото регулиране и осигуряване на качеството.

Езици на конференцията

Основните работни езици на конференцията са украински, български, английски, руски.

Можете да получите по-подробна информация на уебсайта на конференцията http://nmetau.edu.ua/en/mfac/i3002/p3747