Поредната добра новина за ТУ-Варна касае възпитаниците ни в избрани специалности от 5 професионални направления.  След обнародвана Заповед № РД09 – 1022 / 29.04.2021г. на Министъра на Образоването и науката стана ясно, че се дава възможност на студентите от специалности МТТ, ПИ, АИУКС, РМ, Е, ЕТЕТ, ВЕИ, КСТ, ЕОК, КММ, КМТ, ИМ и ИД магистър (Приложение), да бъдат освободени изцяло от заплащането на  семестриална такса за целия оставащ период на обучение, след сключване на договор с редица одобрени от министерството работодатели (Приложение), с цел постъпване на работа след приключване на образованието. Взетото решение е от особена важност за бъдещите специалисти, тъй като договорените условия с работодателите са изключително благоприятни и позволяват облекчаване на финансовия ангажимент за периода на следването, а същевременно с това осигуряват на завършващите студенти сигурна професионална реализация и то при много добри условия:

  • След успешно завършване на обучението си, студентът да  работи за срок не по-малък от 5 години, при работодателя по трудов договор, съгласно  който длъжността и характерът на работата са в съответствие със завършеното  образование.
  • Основното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока не може да бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за  съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната  основна заплата за пълно работно време в предприятието.

Поради преференциалните условия и устойчивостта на тази алтернатива, гарантирана от МОН, се очаква новата възможност да предизвика сериозен интерес както сред кандидат-студентите, така и сред настоящите възпитаници на ТУ-Варна.

За повече информация: Зам. Декани УД по факултети