Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Поради намаляне обема на работа и предстоящата лятна ваканция Ви уведомяваме, че СО бл. 13 ще работи до 15.06.2021 г.
Всички желаещи да ползват общежитие след тази дата трябва да бъдат пренастанени в СО бл. 18.
За целта, моля, желаещите да попълнят заявление в ст. 104, СО бл. 18 до 12.06.2021 г.

Също така Ви уведомяваме, че СО бл. 18 ще работи през месеците на лятна ваканция.
Желаещите следва да подадат молби в ст. 104, СО бл. 18 до 12.07.2021 г.