Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

На 22.06.2021г. основно училище „Васил Априлов“ град Варна гостува на ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Корабостроителен факултет, заедно със своите партньори по национална програма „Иновации в действие“.

ОУ „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години. Партньори по програмата са ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“ от град Велико Търново, които също се развиват в духа на иновативното образование и споделянето на  добри практики в екологията и опазването на околната среда.

Трите училища гостуват на ТУ – Варна, катедра ЕООС в периода 21.06- 23.06.2021г., тъй като екологичното образование е заложено в учебния план на всяко от тях  и е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие.

Учителите и учениците ще имат възможност да се запознаят с модерната научноизследователска база на катедра Екология и опазване на околната среда, с работата по екологични проекти и постиженията на университета в сферата на опазването на околната среда.