Уважаеми студенти,

KBC Group - клон Варна организира среща-семинар на 13.10.2021г.в 212 Е от 11:15 часа със студенти от 3 и 4 курс на специалности КСТ и СИТ за рекламиране на учебни практики, стажове и други форми на обучение.

На срещата могат да присъстват и други желаещи.

ПЛАКАТ

KBC Group и катедри КНТ и СИТ