Заповед 666 във връзка с временните противоепидемични мерки в страната