Всички студенти, включително студентите, които не заплащат семестриална такса, е необходимо да предоставят студентските си книжки на експертите ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ за записване за летен семестър
ИЛИ
да изпратят по email на съответния експерт ТИС сканиран документ за платена семестриална такса. Студентите, които не заплащат семестриална такса ( I-ви и II-ри курс специалности ЕСЕО, ЕЕ, ТИП и КМТ), е необходимо да изпратят подписана Декларация по образец.