06 ÷ 08 ОКТОМВРИ 2022 г. на територията на ТУ-Варна ще се проведе
Международната
IEEE-Конференция „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 2022

ICAI’22 – International Conference Automatics and Informatics  2022,

Конференцията е с 55 годишна история. Тя традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България в дните на Джон Атанасов през октомври.

За трета поредна година, Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов“ я организира съвместно с Техническия университет-Варна и Българската секция на IEEE, в кампуса на ТУ-Варна.

Независимо от проблемите, които възникнаха с Coronavirus (COVID-19) и усложнената международна обстановка ние считаме, че научните изследвания трябва да продължат. Участието в конференцията и срещите с колеги ще повдигнат духа на участниците и ще увеличат солидарността между тях.

През изминалата 2021 г., всички приети доклади бяха публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS: https://ieeexplore.ieee.org.

Докладите, които предстои да бъдат приети за участие в ICAI’22 също ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS.

Конференцията свързва международни изследователи и индустриални специалисти, заинтересовани от разработването и внедряването на съвременни технологии за автоматизация, информатизация, компютърни науки, изкуствен интелект и други приложни науки.

Повече и по-детайлна информация можете да получите от сайта на конференцията http://www.icai-conf.org/