учебна 2021/2022г., редовна и задочна форма на обучение

  1. Крайният срок за полагане на всички изпити и процедури по учебен план е 04.06.2022г., съгласно Структура на учебния процес за уч.2021/2022г.
  2. Всички студенти е желателно да проверят оценките си в сайта на ТУ-Варна (студентско състояние)
  3. В срок от 20.06.2022г. до 27.06.2022г. включително е необходимо студентите, семестриално завършили тоест успешно положили всички изпити и процедури по учебен план, да отидат лично във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ за проверка на Академична справка, необходима за издаване на диплома за висше образование.

Необходими документи, които студентите трябва да представят при проверка на академична справка:

  1. Декларация за лични данни;
  2. Служебна бележка за семестриално завършване – 2 броя (от сайта на ТУ-Варна или копирен център НУК)
  3. Студентска книжка и лична карта за справка.