Технически университет - Варна и Студентски клуб „Кино и фото технологии“ Ви канят на откриването на фотоизложбата „Рамки“ в Радио Варна.

Студентски клуб „Кино и фото технологии“ е учреден на 4 декември 2013 г. През учебната 2015/16 година има повече от 20 членове – студенти и докторанти от различни факултети и специалности на ТУ - Варна. Основател и ръководител на клуба е ас. д-р Мариана Шотова - преподавател в катедра „Комуникационна техника и технологии“ в ТУ - Варна, а председател - Тони Маринов, студент в специалност „Електроника“, 4 курс.

Дейността на клуба е фокусирана в областта на кинематографското и фотографското изкуство и технологии и свързаните с тях научни и творчески области. Основна цел на клуба е чрез дейността си да подпомага научното и професионалното развитие на своите членове, да стимулира творческото им мислене и креативност.

Клубът организира ежеседмично пленери и семинари в рамките на университета и извън кампуса. Реализирани са два научно-изследователски проекта: „Приложение на алгоритми за обработка на фотографски и видео изображения“ и „Изследване и анализ на видео и фотографски изображения с висока резолюция“. Представители на клуба участват редовно със свои доклади и разработки в ежегодната Студентска научна сесия в ТУ - Варна през месец април.

Арт салонът на Радио Варна на бул. „Приморски“ № 22 е отворен за посещения всеки делничен ден от 14 до 18 часа. Официалното откриване на фотоизложбата е на 7 април 2016 г., четвъртък от 18 ч.

Вход свободен.

Представителната фотоизложба „Рамки“ е съпътстващо събитие на Студентска научна сесия 2016, част от програмата на Радио Варна „Криле за начало“ в подкрепа на талантливи деца и младежи и от календара на Варна - Европейска младежка столица 2017.