В Лайден - Европейската столица на науката през 2022 г. стартира прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера - EU TalentON. Инициативата е пилотен проект и е спонсорирана от Европейската комисия. Има за цел да предизвика млади талантливи изследователи да търсят решения на най-належащите глобални проблеми.

Четиридневното състезание ще събере около 100 млади изследователи от целия ЕС и ще включва обширна програма, създадена съвместно с академичните среди, иноваторите и промишлеността. Разделени на малки екипи, талантливите изследователи в началото на кариерата си ще получат необходимите инструменти (като семинари, посещения на компании, лекции, майсторски класове, лични насоки и културен опит), за да създадат иновативни и продаваеми решения на предизвикателствата, които тази година се основават на мисиите на ЕС. В края на събитието всеки екип ще представи своето решение пред професионално жури и обществеността. Победителите ще получат награди, спонсорирани от ЕС, индустрията и менторите.

Младите изследователи могат да кандидатстват за участие в EU TalentON до края на м. Юни 2022 г.

Подаването на заявления за участие става през електронната страница на програмата - https://talenton.eu, където е предоставена и детайлна информация относно участието в конкурса.