Всички студенти, включително студентите, които не заплащат семестриална такса, е необходимо да предоставят студентските си книжки на експертите ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ за записване за зимен семестър.

Заповед №627