Технически университет - Варна има удоволствието да Ви съобщи, че е сключен договор за партньорство с Autodesk Inc. Autodesk Inc. e компания, която разработва софтуер и предоставя услуги за архитектурната, инженерната и образователната индустрия. Компанията предлага софтуерния продукт AutoCAD - най-използваната програма за 2D проектиране. Договорът за партньорство дава право на Технически университет - Варна да осъществява учебна дейност и да издава сертификати от името на Autodesk Inc. за проведено обучение за работа със следния лицензиран софтуер:

  1. AutoCAD ver. 2023, 2022, 2021, 2020.
  2. AutoCAD Mechanical ver. 2023, 2022, 2021, 2020.
  3. AutoCAD Electrical ver. 2023, 2022, 2021, 2020.
  4. AutoCAD Architecture ver. 2023, 2022, 2021,
  5. и др.

Програмата за партньорство с Autodesk даде възможност на ТУ-Варна да стане първият в България оторизиран център за обучение и сертифициране на AutoCAD.

Благодарение на двугодишния проект ИСП1/2022 с ръководител гл. ас. д-р инж. Стефан Тенев се осигуриха двустранни отношения с представителите на Autodesk и до края на ноември се планира да се създаде център за обучение и сертифициране на CAD системи.

Гъвкавостта на програмата за партньорство с Autodesk Inc. дава възможност на Технически университет – Варна да осигури допълнително обучение и сертифициране за работа с CAD системи като Inventor, Revit, 3ds Max, FeatureCAM, Fusion 360 и други.

Предстои уточняване на началната дата за стартиране на курсовете и таксите за обучение и сертифициране.

За контакти:
Гл. ас. д-р инж. Ст. Тенев - 0887015142