МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2022

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС
„НАУЧНИ ПОСТИЖЕИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“
НАЧАЛО 10:00 ЧАСА НА 10.10.2022г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК

Покана за всички желаещи да присъстват на откриването.

От организаторите

ПРОГРАМА

„Месец на науката - 2022”

Мероприятия:

 

10.10.2022г. Откриване на изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна“.

20.10.2022г. „Научни изследвания и иновации за националната синя икономика“, форум посветен на Европейския ден на морето.

21.10.2022г.  „50-години научни изследвания, иновации и реализации в областта  „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт““ ,  форум посветен на 50-годишния юбилей на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“.

28.10.2022г. Заключителна конференция на „Месец на науката – Варна 2022“ „Науката в служба на обществото“, СУ-Варна, секция „Технически науки“.

31.10-02.11.2022г.  Научна учителска конференция „Клъстери и иновации в образованието“.

07.11.2022г. Обявяване на резултатите и награждаване на класираните участници в изложбата-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”.

*За допълнителна информация, свързана с отделните мероприятия от програмата, следете в сайта на университета

Сектор „Вътрешни конкурси“