СЪОБЩЕНИЕ

На 16.12.2022 год. от 13.00ч. в зала 212ЕФ ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, випуск 2022 при Електротехнически факултет-ТУ Варна.

Програма

От 10.00 до 12.00ч. в зали 203Е (за специалностите ЕСЕО, ЕОК, ЕСЕОВТ, СМ, БЗУТ и СП) и 301Е (за специалностите ЕТ, ЕТ/ВЕИ, ВЕИ, ЕЕ и ЕЕС) представяне на документи:

  1. Документ за самоличност (лична карта) или нотариално заверено пълномощно (в случаите, в които дипломата ще бъде получена от друго лице)
  2. Попълнен обходен лист (не се отнася за тези, които вече са представили такъв)

От 10.00 до 12.00ч. в зала 203Е – Получаване на тоги. (Тогите се получават срещу документ за самоличност)

13.00ч. в зала 212ЕФ  - Тържествена церемония

От 15.00 до 16.00ч. в зала 203Е – Връщане на тоги.