Научният семинар ще се проведе на:

14.12.2022 г. от 13:15 часа в зала 109ТВ "KBC Collaboration Space"

Събитието е по проект „Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина, в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния“ http://isr.tu-varna.bg/ihmi/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н37/18 от 06.12.2019 г.