С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На 10.03.2023 год. от 13,00 часа в зала 114 МФ на ТУ-Варна, ще се състои  Тържествена церемония  за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2022 г. при Корабостроителен Факултет от специалности:

„Инженерна екология“, „Защита на населението при бедствия и аварии“, Индустриален дизайн, „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Корабоводене“, „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Проектиране на морски уредби и системи“, „Корабостроене и морска техника“ и „Корабни машини и механизми“.

ПРОГРАМА:

От 9.00 ч. до 10.00 ч. получаване на дипломи за висше образование в кабинет 408 МФ – секретар КФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).

            От 10.00 ч. до 12.00 ч. получаване на тоги (срещу документ за самоличност) при секретари на катедри.

            От 13.00 ч. в зала 114 МФ – Тържествена Церемония.

            От 15.00 ч. до 16.00 ч. връщане на тоги при секретари на катедри.