На 22.05.2023 г.  от  10.00 ч., в  „Студентска читалня“ на Университетската библиотека в Технически университет – Варна ще се проведе среща с Кристиане Фиорин, консултант  за  електронни книги /EMLA / на издателство ЕЛЗЕВИР / ScienceDirect.

Дискусията с  докторанти и преподаватели се провежда за първи път в България и има за цел създаването на връзка с потребители на ScienceDirect  и подпомагане на българската изследователска общност.

 Дневният ред на срещата е:

* Лична среща и открит разговор за институционалните нужди на ТУ-Варна и изясняване – Как издателство Elsevier може да ни помогне?  

* Споделяне на интересни отзиви за електронните книги от преподаватели, докторанти, библиотекари и изследователи от Технически университет – Варна.

Заповядайте!

Университетска библиотека при ТУ-Варна