Техническият университет – Варна

организира курс за обучение на

КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

 

съгласно учебен план - Приложение №12 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Лекции – 45 учебни часа, провеждани on-line през платформата MS Teams и/или присъствено. Курсистите нямат ангажимент за инсталиране на допълнителни програми.

Практическа работа – курсов проект - 30 учебни часа в учебната база на ТУ – Варна. .

Провеждане на изпит

Издаване на удостоверения

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-Попълнено заявление по образец.

-Диплома за завършено образование, отговаряща на изискването за завършена специалност по чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г.;

-Документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността от дипломата за завършено образование е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г. (при необходимост);

-Документ, удостоверяващ приравняване на специалност, придобита в чужбина (при необходимост);

      Документите се приемат всеки работен ден  на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

             Непредставянето, на който и да е от задължителните документи, както и несъответствието на специалността с чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г. или по специалност, приравнена за целите на Наредбата на някоя от специалностите по чл. 17 е основание за недопускане до обучение !

Краен срок за подаване на документи: няма

Начало на курса при формиране на група от 20 курсисти

 Цена: Цената се определя с решение на Методическия съвет и ще бъде оповестена допълнително.  

 Цената включва обучение, учебни материали, до 2 явявания на изпит и издаване на удостоверение за квалификация след успешно издържан изпит.

Таксата за курса се заплаща след одобряване от страна на ТУ – Варна на съответствието на дипломите с нормативните изисквания и сключване на договор за обучение. Плащането на таксата е условие за записване в курса.

Записването става по реда на сключването на договор и плащането на такса.

ТУ – Варна  ще обяви графика за обучение след формиране на група от 20 курсиста.

За повече информация за участие в курса пишете на е-mail  : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., доц.Чакърова - ТУ-Варна.

 Отговори на e-mail ще се изпращат в работни дни.

 Заявление