„Месец на науката - 2023”

Мероприятия:

05-06.10.2023г.  Пета научно-практическа конференция, с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики ‘2023”.

05-07.10.2023г.  IEEE Международна конференция „Автоматика и информатика“2023 (ICAI‘2023).

09.10.2023г. Откриване на изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна“.

27.10.2023г. Заключителна конференция на „Месец на науката – Варна 2023“ „Науката в служба на обществото“, СУ-Варна, секция „Технически науки“.

27-29.10.2023г.  Научна учителска конференция „Клъстери и иновации в образованието“.

06.11.2023г. Обявяване на резултатите и награждаване на класираните участници в изложбата-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”.

*За допълнителна информация, свързана с отделните мероприятия от програмата, следете в сайта на университета

Сектор „Вътрешни конкурси“