Технически университет – Варна в партньорство с Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт организират кариерен форум „Дигитализация, иновации и перспективи в корабната индустрия“. Той ще се проведе на 15 ноември 2023 год. във фоайето на Електротехническия факултет. Официалното откриване ще започне в 10:00 часа.

В програмата на форума са предвидени времеви слотове за представяне на фирмите от корабната индустрия и щандове, на които студенти от всички специалности и професионални направления в Университета ще имат възможност за директен разговор с представители на бизнеса в търсене на своето бъдещо работно място или стаж, както и да получат съвети за успешна професионална реализация.

Събитието продължава традициите на добро сътрудничество между ТУ – Варна и бизнеса за кариерното ориентиране и развитие на студентите.

ПРОГРАМА