На 16 ноември 2023 г. в пространството на Фондация Аморфа за младежки културни дейности на улица „Драган Цанков“ 10 във Варна ще се открие изложбата „Извън конкретиката“.

Тя представя произведения на студенти от специалност „Индустриален дизайн“ на ТУ – Варна, основно изработени като учебни задачи по дисциплината „Теория на композицията“ – 32 рисунки, дигитални изображения, обекти и скулптура.

Главните теми са:

 1. Линеарна композиция – композиции, в които основното изразно средство е линията;
 2. Контраст – пластични форми, в които се срещат и конфронтират два материала, така, че всеки материал да изявява и подчертава другия, неговите храктерни качества;
 3. Метафора – изображения и обекти, в които смисълът на видимите форми е отвъд видимото; пренос на смисъла посредством символи, конкретни, отвлечени или банални понятия;

Участниците са:

 1. Александра Божкова
 2. Анелия Неделчева
 3. Анна-Мария Великова
 4. Бранимира Иванова
 5. Василена Владимирова
 6. Даниел Михайлов
 7. Денислава Генкова
 8. Дмитрий Катранюк
 9. Евелина Русатева
 10. Емре Митат
 11. Ивалина Колева
 12. Илия Илиев
 13. Йоана Йорданова
 14. Калина Иванова
 15. Лора Георгиева
 16. Надежда Стефанова
 17. Ния Александрова
 18. Мелиса Хасан
 19. Пенчо Георгиев
 20. Пламена Костадинова
 21. Саша Ботева
 22. Светослав Антонов
 23. Сертан Сезгинов
 24. Соня Косева
 25. Станислав Иванов
 26. Теодора Георгиева

Изложбата се осъществява по идея на гл.ас.д-р Кремена Цанкова и под патронажа на Аморфа Академия – дългогодишен партньор на катедрата и специалността.