В периода на априлската ваканция на кандидат-студентите от XII клас – 05.04./ 07.04.2024г. Технически университет-Варна организира интензивен тридневен курс, който има за цел да запознае кандидат-студентите с изискванията, оформлението и критериите при оценяването на творческо портфолио.

             В първата част на курса кандидат-студентите получават знания за основните правила и композиционни принципи при изграждането на етюдна рисунка. Изучават се перспективните явления и правилата за перспективно рисунъчно построяване. Успоредно се отработват на практика начините за създаване на убедителна илюзия за пространство и обем върху двуизмерна плоскост чрез светлосянъчно изграждане. Рисува се композиция от предмети с различна форма, големина и цвят. /8 учебни часа/

Във втората част на подготвителния курс кандидат-студентите се запознават с теоретичните основи на цветознанието. Чрез решаване на композиционни и цветови проблеми кандидат- студентите придобиват практическите умения за изграждането на балансирана и хармонична цветна композиция. Рисува се цветна композиция по зададена тема. /8 учебни часа/

Третата част на подготвителния курс обхваща анализ на създадените от кандидат-студентите по време на курса и през годините скици, етюди, проекти, рисунки от натура, композиции на свободна тематика и др., и се подбират най-добрите творби, които убедително да демонстрират определени знания, придобити технически сръчности, креативност, фантазия и интерес към визуалните изкуства с цел да послужат при окончателното оформление на творческото портфолио за кандидатстване. /8 учебни часа/

     Курсовете се провеждат на 05.04., 06.04. и 07.04.2024г. от 9 до 17 ч. в ТУ-Варна, в сградата на Нов учебен корпус (НУК), Ателие 13.

     Кандидатите трябва да носят материали за работа – кадастрони формат 35/50см., моливи, гума, линия, пергел, бои (темпера или гваш), четки, съд за вода.

     Цена на курса-300лв.

За записване – тел. 0894 642 307 Мария Данева ЦПрО от 9 до 16ч. Краен срок за записване до 29.03.2024г. включително.