ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Студени ПЪРВИ КУРС:​

Прием на заявления - от 03.06.2024 г. до 30.08.2024 г.

Студенти ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти курс:​

 Прием на заявления - от 01.08.2024 г. до 30.08.2024 г.

Първо класиране за настаняване в студентски общежития ще бъде обявено на 11.09.2024 г. в сайта на ТУ – Варна.

 

ВТОРО  КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ МАГИСТРИ

Прием на заявления - от 24.09.2024 г. до 02.10.2024 г.

Второ класиране и прием магистри за настаняване в студентски общежития ще бъде обявено на 07.10.2024 г. в сайта на ТУ – Варна.

Документите за кандидатстване за прием в студентски общежития  се подават на адрес: ул. „Дубровник“, СО бл. 18, ст. 104

Работно време:
от понеделник до петък: 8.00 – 16.30 часа 
почивни дни – събота и неделя

Документи за кандидатстване

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

052 / 303 466; - Ръководител отдел СО

052 / 303 239 - Инспектор СО