Дата: 18 юни 2024 г.

Време: 14:00 - 18:00

Място: зала 109ТВ (KBC зала) в ТУ – ВАРНА

Организатор: фирма Schwarz IT

Част от предварителната програма на Schwarz IT "Иновация Варна"

По покана на проф. Драгомир Пламенов, ректор на ТУ – Варна, на 18 юни 2024 г. ще се проведе работилница по дизайн мислене, организирана от представители на Schwarz IT България. В нея могат да вземат участие всички студенти от ТУ – Варна, проявили желание.

Schwarz IT България, дигиталният хъб на Schwarz Group, в която влизат ритейл гигантите Kaufland и Lidl, подготвя и набира участници за Програма "Иновации Варна", чието пилотно издание ще се проведе през предстоящия зимен семестър.

Целта на програмата е да обедини студентите от университетите във Варна около решаването на реални бизнес предизвикателства в сферата на ритейл индустрията чрез иновации и мултидисциплинарен подход и компетенции. В програмата е предвидено да се включат ментори от екосистемата на Schwarz, както и външни гост лектори – доказани имена в областта на иновациите в България.

Програмата цели да постави акцент върху иновативността и предприемаческия дух като новите ключови компетенции за всеки съвременен студент. Предизвикателствата на модерния свят изискват комплексно, творческо и колаборативно мислене за решаване на сложните проблеми в реалния свят на бизнеса. Точно тези аспекти ще бъдат на фокус в програмата.

Студентите от Бизнес акселератора към Икономически университет – Варна вече проявиха интерес към включване в програмата след проведената на 28 май работилница по дизайн мислене в рамките на UEVA Академия за таланти – Startup Edition 2024. Само за 3 часа участниците намериха десетки иновативни решения на конкретно ритейл предизвикателство и усетиха силата на творческото мислене, подредено в ясен процес и модел на работа. В този мултидисциплинарен уъркшоп участие ще вземат и студенти от UEVA.

Първото издание ще се случи във Варна, след което програмата ще се провежда и в други български градове с развита университетска общност.

Форма за регистриране: https://forms.gle/4eSbg5PVokSadiMc6