10 ÷ 12 ОКТОМВРИ 2024 г. на територията на ТУ-Варна ще се проведе Международната IEEE-Конференция „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 2024

ICAI’24 – International Conference Automatics and Informatics  2024,

Конференцията е с над 55 годишна история. Тя традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България в дните на Джон Атанасов през октомври.

За пета поредна година, Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов“ я организира съвместно с Техническия университет-Варна и Българската секция на IEEE, в кампуса на ТУ-Варна.

През изминалите 4 години (2020÷2023), всички приети доклади бяха публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS: http://icai-conf.org/index.php/en/previous-conference-proceedings

За участие в последната конференция (ICAI’23) постъпиха 129 научни доклада, чиито автори са учени и изследователи от 3 института на БАН, на 18 български и 26 чуждестранни университета и организации от общо 17 държави: България, USA, Англия, Германия, Белгия, Полша, Русия, Словения, Канада, Китай, Индия, Йордания, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Косово и Южна Африка.

Докладите, които предстои да бъдат приети за участие в ICAI’24 също ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS.

Конференцията свързва международни изследователи и индустриални специалисти, заинтересовани от разработването и внедряването на съвременни технологии за автоматизация, информатизация, компютърни науки, изкуствен интелект и други приложни науки.

Повече и по-детайлна информация можете да получите от сайта на конференцията http://www.icai-conf.org/