ЕНЕРГО-ПРО дава шанс на талантливи млади специалисти, завършили образованието си, да поставят старт в своята кариера и да придобият необходимия начален професионален опит, за да практикуват избраната професия.
Ако желаете професионална реализация в сферата на енергетиката в голяма международна компания и сте студент в 3-ти или 4-ти курс, кандидатствайте за триседмичната платена програма на ЕНЕРГО-ПРО.

За повече информация относно стажантските програми , посетете секция Кариери на уебсайта www.energo-pro.bg до 17 юли 2016 г.

От първия етап, 16 млади специалисти вече втори месец придобиват практически умения в реална работна среда, с което повишават своята конкурентоспособност на пазара на труда.

Радослав Димитров Стажант на позиция “Инженер разпределение на електроенергия”, завършил Технически университет - Варна : „Желая да се развивам изцяло в сферата на енергетиката. Допада ми работната атмосфера, а опитът, който формирам тук, ще ми помогне за бъдещата ми реализация.

Михаил Михайлов Стажант на позиция „Административен специалист“, завършил Технически университет – Варна: „В ЕНЕРГО-ПРО преминавам обучение в сферата, в която ще продължа да се развивам. Тук работата в екип е на много високо ниво и е условие за постигането на желания резултат. Като човек, който си поставя високи цели, вярвам, че с уменията, които придобивам, ще допринеса за развитието на компанията“.