Прием на студенти за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” в ТУ - Варна!
Машинно-технологичен факултет – фоайе


  • Прием ОКС "Бакалавър" за учебната 2020/2021 г.

 

За регистрация посетете сайта на кандидатстудентската кампания >>