How to become a member of the BOOSTalent project team.

🚀 Introducing the BOOSTalent Project: Revolutionizing Innovation and Entrepreneurship for 2030 🌟

We are thrilled to announce the launch of the BOOSTalent project, a dynamic initiative that unites an esteemed eight-partner consortium. Comprising five leading higher education institutions and three visionary business partners, the consortium is set to redefine institutional innovation and entrepreneurship practices for a brighter future.

🌐 Vision 2030: Shaping Tomorrow's Innovators 🌐

Прочети още...

Технически университет – Варна отличи победителите в Националния университетски конкурс „Професии на настоящето и бъдещето“

Компетентно жури от Технически университет – Варна, организатори на Националния университетски конкурс за ученици от XI и XII клас, съвместно с РУО – Варна, оцени най-добрите мултимедийни презентации на тема „Моята специалност - моята професия – моето бъдеще“, както и интервюта с професионалисти в инженерни браншове в България.

Прочети още...

Почина скулпторът проф. Венелин Божидаров

Внезапно ни напусна проф. Венелин Божидаров, съобщават от Техническия университет във Варна. Той е дългогодишен преподавател в учебното заведение, съосновател на катедра „Индустриален дизайн“, един от авторитетите, помогнал на много млади хора в успешната им реализация в дизайнерската професия.

Цялата публикация може да разгледате тук.

В памет на проф. Венелин Божидаров – дългогодишен преподавател в Технически университет - Варна, съосновател на катедра „Индустриален дизайн“.

Внезапно ни напусна проф. Венелин Божидаров – дългогодишен преподавател в Технически университет – Варна, съосновател на катедра „Индустриален дизайн“, обичан колега и приятел, един от авторитетите, помогнал на много млади хора в успешната им реализация в дизайнерската професия.

Прочети още...

Студенти от Технически университет – Варна участваха в международния проект SCIRENA - Черно море

Студенти от специалност "Инженерна екология", докторанти и преподаватели в Катедра "Екология и опазване на околната среда" взеха участие в обучения по международния проект SCIRENA - Black Sea „Позиция и информация по отношение на регионалните дейности за опазване на околната среда на Черно море (SCirene and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea). Проектът е финансиран по програма ,,Опазване на околната среда и климатичните промени“. 

Прочети още...

Заповед във връзка с Великденски и майски празници 2024

Прочети още...

Делегация от град Дордрехт, Нидерландия, посети ТУ – Варна за обмен на знания и опит

Делегация от студенти и университетски преподаватели от педагогическия университет в град Дордрехт, Нидерландия, посети Техническия университет – Варна на 10 април 2024 г. Гостите, придружени от представители на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна, бяха посрещнати от екип от ТУ – Варна в лицето на доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор "Учебна дейност"; доц. д-р Елена Колева, директор на Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт (ДЕПОС); Ина Николова, оперативен Еразъм координатор в Центъра за академична мобилност; Анелия Василева, член на Студентски съвет, както и студенти и преподаватели от чуждоезиковото обучение в ДЕПОС.

Прочети още...

Компанията Telelink Infra Services сподели опит със студентите на ТУ – Варна

На 10.04.2024 г. се проведе гост-лекция на тема „Дизайн и имплементация на мобилни и фиксирани мрежи за свързаност", организирана съвместно с Telelink Infra Services и Кариерен център към Технически университет - Варна, със съдействието на проф. д-р инж. Валентина Маркова, ръководител на катедра "Комуникационна техника и технологии", и доц. д-р инж. Мариела Александрова, декан на ФИТА.

Прочети още...

Техническият университет – Варна представи своите специалности и професии на Студентската борса във Видин

Техническият университет – Варна активно участва във второто издание на Студентската борса във Видин, което се проведе на 9 и 10 април 2024 г. в Културния център „Жул Паскин“. Събитието представи разнообразие от образователни програми и възможности за бъдещи студенти, които търсят успешна кариера в областта на инженерството, корабоплаването, селското стопанство и социалните науки.

Прочети още...

Технически университет – Варна: Кампания за ранен прием 2024-2025

Технически университет – Варна дава на младите хора шанс за кариера в широк спектър от инженерни професии, агрономство и социален мениджмънт. Те могат да избират от 31 специалности в сферата на IT технологиите, транспорта, корабната индустрия, енергетиката, електротехниката и електротехнологиите, екологията, възобновяемите енергийни източници, машиностроенето и роботиката, индустриалния дизайн, автомобилната електроника, агрономството, социалния и индустриалния мениджмънт и др.

Цялата публикация може да разгледате тук.