ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ В УНИВЕРСИТЕТА

Петима професори от Италия, Русия, Франция, САЩ, Румъния и един бразилски асистент в помощ на докторантите на ТУ - Варна

И на младите специалисти – преподаватели и учени, преминали в кариерното си развитие две висши образователни степени, също се налага да се обучават, за да продължат настъпателното си развитие. Такава отлична възможност бе осъществена с финансовото съдействие на проекта на МОН и ЕС „Развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специалисти от инженерните науки в ТУ – Варна, и техният принос за развитие на икономика, базирана на знанието”.

Прочети още...

ТРИТЕ ФРОНТА НА ЕДНО МОДЕРНО РАБОТЕЩО МОМИЧЕ

Машинен инженер, магистър, докторант Димка Василева и нейната „триизмерна реализация” в учебната, производствената и бизнес сфера

Тя е обикновено момиче от Ямбол, възпитаник на Технически университет ─ Варна, което е стигнало до извода, че най-добрата инвестиция за собствената съдба са не само знанията, а и успешната професионална подготовка още на старта. Затова отдава цялата си младежка енергия на тази лична програма.

Прочети още...

ДИЗАЙНЕРСКО ИЗЯЩЕСТВО И УДОБСТВО ОТ ОТПАДЪЧЕН КАРТОН

Възпитаници на ТУ - Варна, на международен фестивал за съвременни изкуства

Студенти от специалността „Индустриален дизайн” участваха с няколко мащабни проекта в Международния фестивал за съвременни визуални изкуства CONTEMPO (www.contempovarna.org). Фестивалът e некомерсиална платформа за насърчаване, представяне и популяризиране на творчеството на млади автори. Изграден е от две части: contempo - фестивал за съвременно изкуство, който се провежда през пролетта, и образователен панел contempo.lab - есенна школа по артмениджмънт за млади артисти и културни работници. Студенти и преподаватели от специалността са участвали и в предишни издания на фестивала, но за първа година толкова мащабно.

Прочети още...

24 МАЙ – ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ НА ДУХОВНАТА НИ КУЛТУРА

И тази година ТУ – Варна, заяви ярката си позиция във висшето образование

Празникът на светите братя Кирил и Методий във Варна бе ознаменуван на площад „Св. св. Кирил и Методий” с камбанен звън и последвало шествие по централните улици и площади на града като свещен символ на българската просвета и култура.
В началото във вдъхновен поход се понесе младата енергия на децата и юношите от 70 варненски училища, подсказвайки с експлозии от възторжени възгласи, с усмивки, с балони амбициите на младата ни смяна за знания и успехи. Вдигнати върху училищните транспаранти шестваха предостойните имена на български възрожденци и патриоти, отдали сили и живот за свободата и духовната култура на България – Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, Петко Славейков, Найден Геров, Никола Вапцаров . . .

Прочети още...

КОГАТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА НА ВЪЗРАСТТА (ПОЧТИ) НА СТУДЕНТИТЕ СИ

Един от проблемите на висшето ни образование е свързан с прилива на млади преподавателски и научни кадри при неизбежната смяна на поколенията. За част от „старите изпитани бойци” настава време да се оттеглят, но мнозина от възможните им заместници оглеждат алтернативни посоки за реализация.
Добрата новина за ТУ – Варна, е, че наред с минусите си тази ситуация в много случаи допринася за качествен подбор на неговите нови кадрови попълнения. Показателно е кариерното развитие на 27-годишния асистент, преподавател в катедра „Теоретична и измервателна електротехника” Христо Живомиров.

Прочети още...

МАШИНОСТРОЕНЕТО – НОСТАЛГИЯ ПО МИНАЛОТО ИЛИ НОВ ПОГЛЕД КЪМ НАСТОЯЩЕТО

Лекции на проф. Георги Попов от ТУ – София, пред студенти и преподаватели от Машинно-технологичния факултет на ТУ – Варна

Проф. дтн Георги Попов, ръководител на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” при ТУ София, изнесе две лекции пред варненските си колеги от сродната университетска катедра.

Прочети още...

ПРОЕКТЪТ „УМОРЕНИ МАТЕРИАЛИ” И СЕДЕМТЕ НЕУМОРНИ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ

Колективът създаде единствените за български университети метод и стенд за ултразвуково изпитване на умора на материалите

Няма нищо вечно, включително най-якостните материали. Когато са подложени на повтарящи се променливи натоварвания (вибрации), устойчивостта на структурите им прогресивно намалява. След хилядите, след милионите цикли се появяват микропукнатини, които постепенно преминават в макропукнатини с рискови размери, водещи в крайна сметка до разрушаване.

Прочети още...

ДЕНЯТ, КОЙТО ПРЕВЪРНА СТОТИЦИ СТУДЕНТИ В ИНЖЕНЕРИ, МОРСКИ КАПИТАНИ, ИКОНОМИСТИ, АГРОНОМИ

На 11 април 185 бакалаври и магистри от факултетите „Морски науки и екология” и „Машинно-технологичен” застанаха на старта на професионалния си живот, след като успешно бяха защитили правото си да упражняват мечтаните професии. Двете знакови аудитории на ТУ – 114-а и 212-а, едва побраха двата новопокръстени випуска млади специалисти, очакващи да получат дипломите си.

Прочети още...

Тема с продължение - СПЕЧЕЛЕНИЯТ ПРЕДИ ГОДИНА ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0014 НА МОН И ЕС: КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ДО СЕГА

Информационните и управленски дейности на университета все повече ще се осъществяват със съвременни методи

Данните за 4 или 5-годишното развитие само на един студент – оценки през годините, стажове, потенциал – са твърде много, още по-многочислени са те за един преподавател. А за една организационна университетска структура с хиляди включени и включващи се в нея хора, учебни планове, програми, материални активи и т.н., информационните данни са необхватни. Но са крайно необходими за успешна управленска дейност.

Прочети още...

НОВИ ОТЛИЧИЯ В ЗЛАТНАТА ВИТРИНА НА НАШ СТУДЕНТСКИ КЛУБ

В битки за добро представяне на софийски ринг излязоха Котоошу, Владо Въргала, Минотавъра

Зад екзотичните имена на създадените от студентите ни роботи са скрити инженерната подготовка, находчивостта, изобретателността на младежи от факултет „Изчислителна техника и автоматизация” на ТУ – Варна. През март т.г. в разстояние само на 20 дни те имаха 2 важни робоизяви в София, на които се представиха достойно.

Прочети още...