Варненското сдружение „Аз вярвам и помагам” организира на 13 април т.г. мащабна акция за цяла Североизточна България за събиране на капачки от пластмасови бутилки. За спасяващото детски живот средство хиляди доброволни дарители носеха своите препълнени торби, чували пред катедралния храм „Св. Успение Богородично”. В крайна сметка бяха събрани    тонове от нужната суровина. В помощ на организаторите бяха дошли и ученици доброволци от много варненски училища.


От 09 до 16 часа пристигаха нови и нови количества.

            За направата на един ковьоз за недоносени деца са нужни 20 тона пластмаса, равняващи се на 20 милиона капачки.


Контейнерите с капачки в чувалите се пълнеха един след друг.

            Даниел и Дария от ТУ-Варна също носеха капачки, събирани месеци наред от техните колеги по инициативата на Студентския съвет на университета „Дари капачка, спаси живот!” Събраното количество от 36 килограма също ще се ползва с благотворителна цел  след рециклиране, за нуждите на  СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна” и МБАЛ „Света Анна -Варна".


Капачките, събрани в корпусите на нашите факултети.

            В една от специално монтираните палатки пред Катедралата, докторантът на катедра „Екология и опазване на околната среда” на университета, Дияна Димова и първокурсничката от специалност „Инженерна екология” на същата катедра, Дария Василева, обясняват на деца и ученици от 8 до 12 годишна възраст какво представляват хартията, стъклото, пластмасата, защо е нужно и полезно да се рециклират и защо трябва да се събират и изхвърлят разделно, а не в общите контейнери. „Колко пъти може да се използва отново хартията?” – любопитства любопитен малчуган. Отговорът на момичетата е: до 8 пъти. А стъклените бутилки и буркани, допълват  те – могат да се рециклират многократно. „От какво се прави пластмасата?” – следва нов въпрос. Чрез обясненията децата вече ще знаят, че производството й е от суров петрол, газ и въглища. Ще знаят и за планините натрупани пластмасови изделия в морета и океани. И навярно занапред ще внимават с използването на пластмасови бутилки, чаши, прибори, опаковки и ще ги поставят в жълтите контейнери за смет.


Дияна (клекнала в ляво) и Дария (права вдясно) разговарят с децата.

            За да имат по-образна представа децата за огромното количество произвеждана пластмаса в света и вредите от нея, им се дава пример, че ако се наредят в права линия произвежданите в света само за един ден пластмасови чаши, те ще обиколят земята. А световното годишно производство на пластмаса въобще, е 80 милиона тона.
            Събирането на капачки за здравни нужди несъмнено е изключително полезен акт. Но не по-малко ценно е възпитателното въздействие, което тази инициатива оказва върху съзнанието на подрастващите и старанието им да опазват природната среда. Не случайно двете какички студентки са избрали да следват специалността „Инженерна екология”. Защото от деца са обичали природата и са били възпитавани да я опазват. Първокурсничката Дария радостно споделя, че още следващия месец ще участва в експедиция по нашето Черноморие за вземане на проби за състоянието на водите му. И такива експедиции ще се повтарят почти всяка седмица. После ще следват лабораторни изследвания на пробите с модерната апаратура на катедрата,  ще се правят анализи на получените данни, ще се оформят заключения. Много, много интересно и за днешните, и за утрешните възпитаници на специалност „Инженерна екология”!

 Николай ЖЕКОВ