Програмата „Еразъм +” е замислена като регулирана възможност за   европейските   младежи за   формирането им като граждани на обединена Европа. На Европа на способните и амбициозните, които могат да я променят към по-добро бъдеще. На Европа, изпълняваща програмата за устойчиво развитие 2030 – с устойчиво общество, устойчиви водоизточници, енергия, климат, селища, земи.
             Все повече студенти и преподаватели от нашия университет се възползват от чудесната перспектива да опознават културата, икономиката, нравите, обичаите на другите европейски държави, да се обучават в тях за определено време, да стажуват, да практикуват в университетите и фирмите им.
             Такава възможност за споделяне на знания и опит програмата дава и на учениците от основни и средни училища чрез дейностите на училищните партньорства.


Малките природозащитници в Конферентната зала на университета.

             Неотдавна нашият университет прие ученици от 6 европейски страни – Чехия, Латвия, Финландия, Малта, Португалия, България, за да добиват децата повече познания по темата „Устойчива енергия” за модерните енергийни източници. Координатор на проекта за шестте държави в случая е Чехия, с организатор за гостуващата ни детска група г-жа Павлина Станчикова, преподавателка от училището  в гр. Травник.


Координаторката г-жа Павлина Станчикова (вляво) и преподавателката от ЧОУ „Малкият принц”, г-жа Ани Иванова.

             Основната работна част за децата е предвидена за четири дни, плюс два дни за пътуване до домакинстващата страна. Проектът е с наименование „Време е да се погрижим”, и е за деца от 8 до 15-годишна възраст.
            След посещенията в Чехия и Латвия, през тази година бе дошъл редът на нашата страна за работни срещи на учениците. Координатор и организатор на пребиваването е частното основно училище „Малкият принц”, с организатор преподавателката по английски език Ани Иванова. Досега у нас лекции пред децата по съответните теми е изнесъл експерт в ВВМУ „Н. Вапцаров” (за ползваната енергия в корабните двигатели) и специалисти на енергийната фирма 3К-АД в кв. Аспарухово” (с енергонезависим офис). След ТУ-Варна, предстои посещение на детската група в Завода за стъкло в гр. Белослав, ползващ енергия от фотоволтаици.

            Познавателна и занимателна лекция за същността на фотоволтаиците, съобразена с   особеностите на детските възприятия, изнесе доц. д-р Илия Хаджидимов, декан на Корабостроителен факултет. Експерт по дисциплината „Възобновяеми енергийни източници и оползотворяване на отпадъчна топлина”, той обясни основното за същността на възобновяемата енергия. Даде две определения за нея: комерсиалното – че можем да я ползваме без заплащане, и научното – за преобразуването й от един вид енергия в друг вид, като тя възстановява характеристиките си по  естествен начин. Това е енергия от Слънцето, вятъра, океанските вълни,  приливите и отливите, от биогаз, биомаса. Доц. Хаджидимов обясни на децата закона за съхранение на енергията, че тя нито се създава, нито се унищожава, само може да премине от един вид в друг. Какъв е принципът на излъчването от слънцето ? То излъчва сноп  фотони, които са частици без маса, движещи се по права линия със скоростта на светлината и достигащи   земята за осем минути. Щом срещнат някаква преграда, фотоните отдават енергията си върху повърхността й, и тя може да се преобразува в топлина или в електричество.
          След това въведение лекторът обясни принципа на използваните от човека слънчеви модули за получаване на електричество чрез техните свързани последователно или паралелно фотоволтаични клетки. Характеризира и първите слънчеви електроцентрали в пустинята Мохаве в Южна Калифорния – принципът им на действие, даващ топлина и електричество в Лас Вегас.
             Но онова, което всички деца най-трайно запомнят, са усвоените  знания чрез игра.  Доц. Хаджидимов използва този похват по начин, замислен от него.


Доц. Хаджидимов прави забавна демонстрация на  децата.

             ”Как с ръката си мога да пусна сега осветление в залата, идващо от фотоволтаичен модул – зададе въпрос на детската аудитория той ?” И показно вдигна ръката си към миниатюрен слънчев панел. Лампите в залата светнаха, а любопитните деца наобиколиха експериментатора, за да разберат какво и как е станало. „Ето, направих го с помощта на джедаите” – изненада ги той. Децата не знаеха, че в действителност модулите бяха включвани от малко дистанционно реле, чието копче беше управлявано от стоящия недалеч и неподозиран за съучастие с доц. Хаджидимов, гл. ас. д-р Кръстин Йорданов. Едно от децата поиска също да осъществи експеримента, но  д-р Йорданов и за него включи/изключи копчето.
            „А сега, деца, да ви обясня как действаха джедаите за осветлението на лампите”– засмя се Хаджидимов и обясни изпълнението на номера. Децата бяха във възторг от игровата схема и със сигурност чрез нея  ще запомнят повече за същността на вотоволтаичната енергия.


Въодушевени от наученото, накрая децата вдигнаха своя девиз „Време е да се погрижим”.

Николай ЖЕКОВ