Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Предварителни разговори за разширяване на сътрудничеството между университета и общината на добруджанския град

Съвременните ни колежи са „училища в системата на висшето или професионалното образование”. Интегриран към структурата на ТУ – Варна, е Добруджанският технологичен колеж в Добрич, създаден с постановление на МС от 1997 г. Курсът за обучение на студентите в него е 3 години за редовно обучение и 3,5 години – за задочно. Завършилите колежа се дипломират като професионални бакалаври.

На бакалаврите от специалностите „Земеделска техника и технологии” и „Електроника” – 2016 г., предстоеше да изживеят вълнуващи априлски мигове по връчването на дипломите. За да споделят радостта им, директорът на колежа доц. д-р. инж. Радко Михайлов бе поканил зам.-ректора на ТУ – Варна, по акредитация и връзки с обществеността доц. д.п.н. Тошко Петров и кмета на община Добрич г-н Йордан Йорданов. Представяйки официалните гости, той отбеляза, че с навлизането в 27-годишнината от създаването си колежът категорично се е доказал като необходимо и значимо за града и окръга висше учебно заведение, привлекателно за младите хора, желаещи да повишат квалификацията си.


Доц. Михайлов поздравява випускниците. До него – доц. Петров, вляво – кметът Йорданов.

„От мое име и от името на ректора на ТУ – Варна, доц. д-р Росен Василев – се обърна към випускниците доц. Тошко Петров – ви поздравявам с успешното завършване на Добруджанския технологичен колеж. Досега трупахте знания за професионалната си и житейска реализация, сега ви предстои да продължите напред и хвърлянето на академичните шапки във въздуха бележи само началото. Не забравяйте, че съвременният свят изисква от вас система за учене през целия живот. В наше време знанията бързо изостават от развитието на науката и техниката и за да поддържате необходимото ниво на компетентност, е необходимо постоянно да се усъвършенствате под различни форми.
Не забравяйте, че сте били наши студенти, и съхранете връзките с университета, с преподавателите си, защото те са оставили у вас част от компетентността и от душите си. Защитавайте достойно името на възпитаници на ТУ – Варна.”
Колежаните уважи лично с присъствието си, като ги поздрави с дипломирането, и кметът на Добрич г-н Йордан Йорданов: „Нататък в живота вие сами ще ковете съдбата си със знанията, които сте получили в колежа. Когато човек е деен и знае какво иска от живота, когато търси решения на проблемите, винаги ще успее. Реализирайте се в такива дейности, които чувствате като свое хоби, това е важно условие за успеха. Имам и едно специално пожелание към вас като специалисти – да се виждаме с вас тук, в нашия град…”
В последвалото връчване на дипломите се оказа, че повече от половината от 27-те випускници от двете специалности на колежа са отлични или много добри студенти, заради което бяха удостоени съответно със златни или сребърни значки на университета. Те биха могли да продължат образованието си като магистри (2,5 г.) по специалност от първоначалното си професионално направление. На випускниците от другите две специалности в колежа – „Ремонт и експлоатация на транспортна техника” и „Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства”, предстоеше по-късно дипломиране.


Петя Петрова получава една от златните значки.

Когато кметът на един град посети градска институция, това е не само израз на внимание, а и повод за конструктивни разговори. В неформална обстановка в кабинета на доц. Михайлов гостите на празничното събитие

доц. Петров и г-н Йорданов споделиха размисли за развитието на колежа

„Добрич никога не е имал висше учебно заведение, ситуирано тук, в града ни – изрази съжалението си кметът Йорданов. – Амбицията ни е да имаме университет на собствена територия, професионално ориентиран в земеделието. Да бъде аграрен университет, който да не е филиал на пловдивските университети, а макар и малък по мащаб, да може да поема нуждите от образовани кадри на нашите селскостопански работодатели. Този университет би работил съвместно с Техническия университет на Варна и с някои други от варненските университети, което ще е по-рационално и заради географската ни близост.”
В отговор зам.-ректор доц. Петров сподели, че ТУ – Варна, както в последно време е задълбочил сътрудничеството си с община Варна, така е заинтересован да го направи и с община Добрич в най-подходящите сфери по различни съвместни проекти. И ако днешната среща е само началото, впоследствие в един по-разширен, по-официален формат може да се набележат областите за сътрудничество. В Националната агенция за оценяване и акредитация е открита процедура за оценка на проект за откриване на филиал на ТУ – Варна, в Добрич.


Летят академичните шапки на окрилената надежда.

Директорът на колежа доц. Михайлов сподели добрите възможности за реализация на дипломираните колежани на трудовата борса в региона. Възпитаниците от специалност „Земеделска техника и технологии” например масово стават сервизни техници в представителствата на чуждестранните и наши фирми за земеделска техника, като „Ню Холанд”, „Стартер”, „Клаас”, „Стойчеви” и т.н. Перспективни за трудова реализация на възпитаниците им са и другите специалности в колежа.
Добруджа е известна като житницата на България. И понеже каквото се посее, това и никне, може би ще станем свидетели на нов сорт добруджански академичен посев.

Николай ЖЕКОВ